BPI Nabestaanden hulp is een referentie van de BPI Groep op het gebied van rouwbegeleiding en verliesverwerking. In onze rol van rouwconsulent c.q. nabestaandenconsulent bekleden wij een vertrouwenspositie bij rouwverwerking. Maar zijn ook het uitgangspunt voor uw toekomst!!


Nog niet zo heel lang geleden was rouwen om de dood een alom geaccepteerd verschijnsel in het dagelijks leven waarbij familie, buren en vrienden maar ook de werkgever waren betrokken. Tegenwoordig wordt van nabestaanden verwacht dat zij het verlies van een dierbare (het liefst spoedig) alleen verwerken. Ook voor de problematiek die vaak ontstaat na een overlijden is nauwelijks begrip. Dit heeft ertoe geleid dat mensen veel vaker dan nodig een sociaal, maatschappelijk en/of financiële achterstand opbouwen...

BPI Nabestaandenhulp neemt binnen de specifieke branche een bijzondere en exclusieve positie in. Wij zijn een business collectief, die het rouwen inzichtelijk maken door tijdens..., en indien gewenst tot ver na het overlijden..., transparant én "Met de beide voeten op de grond", nabestaanden bij praktische en minder praktische vraagstukken ondersteunen.

BPI Nabestaandenhulp is een referentie van de BPI Groep: een door de minister van Veiligheid en Justitie erkend business collectief. BPI Nabestaandenhulp is dan ook de enige ministerieel erkend rouwconsulent -en nabestaandenconsulent in Nederland. Daarbij, zijn wij (Op het gebied van gegevensbescherming) een ISO/IEC 27001 gecertificeerde organisatie.

BPI Nabestaandenhulp gaat verder waar andere stoppen! Als marktspecialist is BPI Nabestaandenhulp een bindende factor in een "netwerk" van deskundigen op het gebied van huishoudelijke organisatie, vervoer in meerdere vormen, klusdiensten en werkgever -en Arbo dienst problematiek. Maar biedt ook ondersteuning bij het vinden van 'eventueel noodzakelijk' andere woonruimte en/of behoud van voldoende inkomen.

Ook als nabestaanden van een criminaliteit of verkeersmisdrijf komt er veel op je af, en kan er al dan niet terecht, twijfels zijn inzake het politieonderzoek. Middels haar zusterorganisatie BPI Recherche, ondersteunt BPI nabestaandenhulp nabestaanden op recherche en juridisch niveau.