BPI Nabestaanden hulp is een referentie van de BPI Groep op het gebied van rouwbegeleiding en verliesverwerking. In onze rol van rouwconsulent c.q. nabestaandenconsulent bekleden wij een vertrouwenspositie bij rouw -en rouwverwerking. Maar is ook het uitgangspunt bij onze rol als bindende factor van een "netwerk" van specialisten in psychosociale hulp en pragmatische beroepen.


De vertrouwenspositie van een rouwconsulent en nabestaandenconsulent is in Nederland niet aan enig wet en regelgeving of voorwaarden gebonden. Ook worden deze ondernemers in rouwbegeleiding nimmer door het ministerie van Veiligheid en Justitie gescreend. Waarmee de integriteitspositie onzeker is.

BPI Nabestaandenhulp neemt binnen de specifieke branche een bijzondere en exclusieve positie in. Wij zijn een business collectief waarbij elk lid van het collectief zich dient te conformeren aan stringente, vooraf aan de minister van Veiligheid en Justitie, ter bekrachtiging, aangeboden kwaliteitsnormen en randvoorwaarden. BPI Nabestaandenhulp is dan ook de enig ministerieel erkend rouwconsulent en nabestaandenconsulent in
Nederland. Daarbij, zijn wij ook een ISO/IEC 27001 gecertificeerde organisatie.

BPI Nabestaandenhulp profileert zich als een zakelijk dienstverlener zonder overtolligheid maar wel met 100 procent service. Wij maken nabestaanden hulp, en hulp bij de rouwverwerking, inzichtelijk door transparant en "Met de beide voeten op de grond" nabestaanden praktisch te ondersteunen.

BPI Nabestaandenhulp gaat verder waar andere stoppen! Als marktspecialist is BPI Nabestaandenhulp een bindende factor in een "netwerk" van deskundigen op het gebied van huishoudelijke organisatie, mediation en specialisten in werkgever- en Arbo dienst problematiek: maar biedt ook ondersteuning bij het vinden van een soms noodzakelijk nieuwe woning, behoud van inkomen, klusdiensten, vervoer in alle mogelijke vormen en zaken, zoals juridische en recherchebijstand aan nabestaanden van een criminaliteit of verkeersmisdrijf.